Próbki Ziemi

Kolejną próbkę ziemi z Oxfordu, do naszego projektu przekazali nam Agata, Łukasz i Piotr.

Przyłączając się do naszej akcji, Izabela i Michał Kicior przesłali nam próbkę ziemi z okolicy strefy 0 w Nowym Yorku.

Pierwszą próbkę ziemi przekazała nam Olimpia. Próbka pochodzi z Ziemi Świętej.

Nasze słonie

Formą przewodnią akcji, nad którą pracują wszyscy uczestnicy akcji Go Ganesha Go - Peace Made Visible, jest słoń...

Słoń grupy Elefunart w pierwszej kolejności został opracowany graficznie, stając się także naszym logiem.


W kolejnej odsłonie słoń Elefunart wydobył się z kamienia...

...I w tej formie posłużył za projekt do dotychczas największej przestrzennej realizacji, jaką jest rzeźba słonia ze śniegu.
Towarzyszył nam jakiś czas obok Instytutu Sztuk Pięknych UJK, niestety okazał się mało odporny na wyższe temperatury ;)Odezwa o ziemię

Do realizacji projektu potrzebujemy ZIEMI, próbek ziemi, jej niewielkiej ilości z Waszych miejsc zamieszkania.

Otrzymaną ziemię przewieziemy na Cypr. Tam dojdzie do symbolicznego wymieszania nadesłanych ziem oraz ziemi cypryjskiej, znosząc przynależność geograficzną wraz z dzielącymi ją granicami. Tak połączona Ziemia zostanie umieszczona w "sercu" naszej instalacji.

Akcja Go Ganesha Go - Peace Made Visible niesie ze sobą więcej niż starania o pokój w jednym miejscu. Przekazuje treści uniwersalne i czyni to najlepszą z możliwych metodą - przez czyny. Wszędzie, gdzie znaleźli się chętni do przekazania nam przysłowiowej garści ziemi, a tym samym włączyli się w udział w akcji i wyrazili swoje poparcie, dowiedli też ogólnoświatowego dążenia ludzi do życia w pokoju, niezależnego od szerokości geograficznej, kultury czy historii.

Prosimy o przesyłanie próbek ziemi wraz z krótkim słownym opisem na temat miejsca, z którego ziemia pochodzi oraz, jeśli to możliwe, notką o Osobie, która zechciała nadesłać nam ziemię. Chętnie przyjmiemy też krótki fotoreportaż na temat miejsca lub/i osoby Nadawcy.

Jeśli macie przyjaciół, krewnych w dalekich zakątkach świata, powiedzcie im o naszej akcji i prześlijcie link do strony. Czekamy!

Prosimy o przesyłanie niewielkich ilości ziemi wraz z krótkim opisem na adres:


Galeria XS
Instytut Sztuk Pięknych UJK
ul. Podklasztorna 117
25-717 Kielce
Polska

Nasz projekt

PROJEKT


Nasz projekt opiera się na działaniu site specific, tj. właściwym dla danego miejsca w danym czasie, czym dla nas w trakcie prac nad projektem był Cypr i aktualnie panująca na nim sytuacja. Nasza instalacja powstanie na Cyprze na potrzeby festiwalu jako kulminacyjny i główny punkt naszego projektu oprócz zrealizowanych uprzednio działań w Polsce.
W kolejnych miejscach, w których przewidziana jest wystawa, będzie eksponowana w formie multimedialnej, będąc dokumentacją zarówno naszych dokonań w Polsce, jak też realizacji instalacji na Cyprze oraz działań performance.


NASZ UDZIAŁ


Oprócz wsparcia ze strony osób prywatnych projekt zostanie sfinansowany przez British Council i Instytut Goethego w Nikozji. W październiku wszystkie zainteresowane projektem strony zostaną zaprezentowane partnerom projektu na Cyprze. W styczniu będzie miała miejsce wystawa o Projekcie w Famagusta Gate's Cultural Centre w Nikozji, a w maju 2009 odbędzie się dwudniowy festiwal po dwóch stronach dzielącej Cypr granicy, w którym również nasza grupa bierze udział.


Rose potwierdziła, że jest to miejsce, które nadaje się do naszych działań i oczekuje naszego przyjazdu w drugiej połowie kwietnia. Nasza droga na Cypr już się rozpoczęła. Realizacja naszego projektu oprócz samego aktu tworzenia wymaga od nas jednak wielu innych wysiłków. Uruchamiając stronę internetową naszego projektu, mamy nadzieję zainteresować Was samą akcją GO GANESHA GO - PEACE MADE VISIBLE oraz zapoznać z naszymi dotychczasowymi działaniami, których dokumentacja jest już dostępna na naszej stronie.
Drugim powodem jest chęć rozpropagowania naszej aktywności, co, mamy nadzieję, pozwoli nam zebrać fundusze na realizację ostatniej fazy naszego projektu na Cyprze, a tym samym jest fazą finalną całej akcji GO GANESHA GO- PEACE MADE VISIBLE - tj. wystawą/ manifestacją zbiorowego wysiłku ludzi z różnych szerokości geograficznych na świecie, którzy apelują o pokój.

Akcja

GO GANESHA GO - PEACE MADE VISIBLE

GENEZA AKCJI

Pomysłodawczynią i główną inicjatorką akcji "GO GANESHA GO - PEACE MADE VISIBLE" - jest Rose Marie Gnausch; również założycielka Naturalmente Roma skupiającego artystów wokół ogólnoświatowych akcji i happeningów łączących sztukę z działaniami na rzecz pokoju. W 2003, zaproponowano jej wykładanie historii sztuki na Wschodnim Śródziemnomorskim Uniwersytecie w Famaguście. Przebywała w Berlinie, kiedy złożono jej tę propozycję. Miała wyjechać z kiedyś podzielonego, a dziś silnego, dobrze prosperującego miasta i państwa do kraju, który dalej cierpi z powodu rozbicia. Niepodległa Republika Cypru Południowego, państwo członkowskie Unii Europejskiej od lat jest w stanie militarnego konfliktu z powodu okupacji północnych terytoriów wyspy przez Turcję. Przez środek wyspy ciągnie się granica, która dzieli Cypr na "grecki" i "turecki".

Rose, mając świadomość zmian, jakie zaszły w samym Berlinie, rozumiejąc, jak konieczny i dobry był to proces, chciała w jakiś sposób włączyć się w działanie na rzecz pojednania na Cyprze. Wpadła na pomysł zorganizowania akcji, która z jednej strony wspiera dążenia do pokoju na wyspie i daje niemal każdemu możliwość wzięcia w niej udziału, z drugiej angażuje ludzi z całego świata w działalność, która w gruncie rzeczy ma wyrażać niezbywalne prawo do życia w pokoju wszystkich ludzi.

strona projektu: http://www.go-ganesha-go.com/projectoutline.html


IDEA

Opis projektu artystycznego GO GANESHA GO - PEACE MADE VISIBLE

Idea samej akcji opiera się na wykorzystaniu formy i kształtu słonia jako symbolu pokoju. Nie jest to forma przypadkowa - Rose z namysłem sięgnęła po symbol, a jednocześnie bóstwo z mitologii indyjskiej.

Ganesha w miejscu, skąd pochodzi, jest najczęściej czczonym bóstwem, synem Shivy zwykle przedstawianym jako czteroręki mężczyzna z głową słonia i utożsamianym z dobrobytem, powodzeniem oraz obfitością. Ganesha jest jednak przede wszystkim znany jako Usuwający Przeszkody i jako taki w pierwszej kolejności patronuje akcji.

Ganesha jako bóstwo, a jednocześnie jako słoń, zwierzę symbolizuje mądrość i mimo swej siły pokojowo współżyje z innymi gatunkami na ziemi, będąc też symbolem łagodności. Potężne zwierzę żyjące w pokoju i harmonii z otoczeniem. Jest czczony za swą odwagę i pewność siebie. Miłe jest mu stwarzanie, raczej niż destrukcja. Symbolizuje lojalność i powodzenie.

Jest potężny, ale i łagodny, znany, lecz nieodkryty do końca, widzialny w swej zwierzęcej manifestacji, jednak niedoświadczony jako bóstwo, które go zamieszkuje. Tak samo chcemy, by tym razem forma słonia użyczyła swego wizerunku staraniom o pokój i tym samym uczyniła go widzialnym.

Postać Ganeshy jako Usuwającego Przeszkody dała projektowi nazwę. Jako zjawisko postronne, czyli symbol zaczerpnięty z innego kręgu kulturowego, nie niesie ze sobą żadnych konotacji, które mogłyby kolidować z lokalnymi lub narodowymi interesami na wyspie. Jako symbol pokojowej siły w projekcie artystycznym służy on staraniom w pojednaniu stron. Artyści i kreatywni ludzie w ramach akcji tworzą figurki Ganeshy przeznaczone do zewnętrznej ekspozycji. Stają się widzialnymi, namacalnymi symbolami światowego zainteresowania oraz pragnienia pokojowego i bezpiecznego życia dla wszystkich.

Na Cyprze projekt znajdzie swą realizację w wystawie nadesłanych obiektów w Famagusta Gate w styczniu 2009r. oraz podczas dwudniowego festiwalu, który odbędzie się w maju 2009r. w Nikozji, podzielonej stolicy Cypru. Podczas festiwalu, w którym już potwierdziliśmy udział, po dwóch stronach granicy wzdłuż ulicy Ledra zostaną umieszczone manifestujące postać słonia obiekty. Ten fragment granicy może symbolizować drogę do pokoju, którego pragnie cały Świat. Autorzy wielu narodowości poprzez sztukę pokazują swoje zaangażowanie w te dążenia, a ich wysiłek będzie procentował, gdyż istnieją plany przenoszenia wystawy do kolejnych miejsc konfliktów militarnych.

Elefunart

ELEFUNART o sobie


OSOBNO, każdy z nas tworzy inaczej i co innego.


RAZEM, mamy szansę stworzyć coś, czego nigdy nie dokonalibyśmy osobno, coś, co ma w sobie cząstkę każdego z nas, a być może również coś, co przekracza możliwości pojedynczego artysty.RAZEM możemy te granice przekroczyć.


ELEFUNART tworzy 9 osób. Są to: Monika Kot, Daria Maroń, Marcin Michalski, Łukasz Pawlik, Artur Ptak, Piotr Suliga, P
rzemysław Suliga, Bartłomiej Wałek oraz Janusz Włosiński.

Nazwa grupy Elefunart inspirowana jest m.in. akcją
Go Ganesha Go - Peace Made Visible, ale zapożyczenie to określa nas w tej chwili bardziej jako grupę niż tylko dotyczy naszego udziału w projekcie, odnosząc się do pierwszego zaledwie działania, które realizujemy jako grupa artystyczna. Nie wytycza dalszej naszej aktywności, przy której funkcjonować będzie osobno jako nazwa własna.


Daria Maroń
Z ostatniej chwili:
Wkrótce bronię dyplomu z malarstwa sztalugowego i pracy magisterskiej, którą w zawrotnym tempie mam zamiar napisać, oprócz tego jestem kuratorem w XS Gallery - galerii sztuki współczesnej i pracownikiem domu kultury. Długo sypiam, przez co też budziki uważam za jeden z najgorszych wynalazków ludzkości. Obiecuję sobie raz po raz, że już nigdy nie zostawię niczego na ostatnią chwilę, przy czym najgorszy jest fakt, że wtedy na prawdę w to wierzę :) Kocham podróżować. Próbuję... Wielu rzeczy, bo wielu rzeczy jeszcze nie znam. A poza tym stosuję się do maksymy "Don't forget your sense of humor! Live is serious enough.", nieznanego mi autorstwa.

Marcin Norbert Michalski
Obecnie jestem studentem piątego roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prace dyplomową tworze w pracowni rzeźby dr Henryka Sikory.

W dziedzinie Sztuki najbardziej interesuje mnie synteza różnych mediów np. (multimedia). Poza tym pasjonuje się muzyką, przede wszystkim Jazzową ;) Maluję, rzeźbię, fotografuję, tworze obrazy wideo. Tymi środkami próbuję przedstawić prawdę o człowieku i jego naturze. http://marcinnorbertmichalski.blogspot.com/

Piotr Suliga
Artysta rzeźbiarz
Zajmuje się rzeźbą w naturalnych materiałach
Od 2005 r. pracownik dydaktyczny Instytutu Edukacji Plastycznej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach obecnie Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Od 2006 r. członek zarządu Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy Okręgu Kieleckiego.

„Moje rzeźby nie są skończone, nie uważam ich za dzieła sztuki, są raczej zapisem myśli i wynikiem pewnych doświadczeń formalnych, są świadectwem poszukiwań, zatrzymaniem w czasie procesu glinianego.
Szukam Człowieczeństwa...
Poszukuję formy... „

Monika Kot
Studentka piątego roku Uniwersytetu Humanistyczno -Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego; specjalizacja :Rzeźba w Instytucie Sztuk
Pięknych w Kielcach.
"Trzeba zawsze pamiętać o Pasji:bez Pasji nie ma sztuki; sztuki nie ma
bez ryzyka", jak powiedział Wojciech Kuczok.
Moją Pasją przede wszystkim jest człowiek.
Począwszy od anatomii, której
ciągle się uczę a skończywszy na psychice. Nazywać emocje i szukać ich odpowiednika w formie; Obserwować grymasy twarzy, zachowania ciała w zależności od sytuacji...
Inspiruję się nimi i każda moja myśl, kiedy zastanawiam się nad nową
koncepcją- znajduje się najpierw przy człowieku. Rzeźba pomaga mi wyswobodzić myśli i zmieniać kształt według własnych potrzeb. Daje mi przy tym nieopisaną radość z tworzenia i odskocznię od codzienności.
Więcej na : http://kociarstwo.digart.pl/

Przemysław Suliga
Student Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ,V rok grafiki warsztatowej w Instytucie Sztuk Pięknych. W swoich działaniach artystycznych staram się pracować za pomocą technik, które są niejako wytworem mojej wyobraźni i niekiedy są czymś „świeżym" wymyślonym przeze mnie. To też pozwala mi osiągnąć pracę bardziej kreatywną i artystyczną prace są dla mnie bardzo ważne ponieważ ich przepełnienie ładunkiem emocjonalnym jest nad wyraz prawdziwe i osobiste. Zawierają dużo treści symbolicznych, dotykają obszarów mojego życia i życia mojej rodziny. Treści religijne zawarte w pracach są czymś co bardzo pomaga wniknąć w problem który sobie stawiam. Bóg odgrywa tu kluczową rolę ponieważ jest moim Opiekunem art jak i mojej rodziny.
Więcej na http://yapsoon.ecom.com.pl/

Bartłomiej Wałek
Student Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana
Kochanowskiego; V rok,( specjalizacja: Mał
a Forma Rzeźbiarska) w
Instytucie Sztuk Pięknych w Kielcach.
"Dziedziną sztuki i pasją, którą się zajmuję jest rzeźba (głównie w
kamieniu) i taniec."
Laureat Biennale Małych Form Rzeźbiarskich 2007 w Raciborzu.
Uczestnik warsztatów międzynarodowych w Scheersberg.


Łukasz Pawlik
Student Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana
Kochanowskiego; V rok,( specjalizacja: Mała Forma Rzeźbiarska) w
Instytucie Sztuk Pięknych w Kielcach.
"Hobbystycznie interesuję się techniką i technologią pozłotnictwa oraz
konserwacją ram."
Wyróżnienie w Biennale Małych Form Rzeźbiarskich 2007 w Raciborzu.
Uczestnik warsztatów międzynarodowych w Scheersberg.

Artur Ptak
e-mail : monohrome@wp.pl

Urodzony w 1980 roku w Nowym Sączu. W 2000 roku po pięcioletnim okresie nauczania w PLSP im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, uzyskał tytuł zawodowy PLASTYK w zakresie specjalności formy użytkowe ze specjalizacją kamieniarstwo artystyczne. W 2005 roku otrzymał dyplom magistra sztuki, kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, specjalność: grafika warsztatowa na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Fotografią zajmuje się od 2000 roku. Mieszka w Kielcach. Tworzy w dziedzinie grafiki komputerowej i warsztatowej, rzeźby, fotografii, rysunku oraz malarstwa. W 2003/04 udział w Międzynarodowych warsztatach artystycznych w Niemczech i Danii. Udział w fotograficznych wystawach zbiorowych (a ostatnio również indywidualnych) na terenie całego kraju.