Nasz projekt

PROJEKT


Nasz projekt opiera się na działaniu site specific, tj. właściwym dla danego miejsca w danym czasie, czym dla nas w trakcie prac nad projektem był Cypr i aktualnie panująca na nim sytuacja. Nasza instalacja powstanie na Cyprze na potrzeby festiwalu jako kulminacyjny i główny punkt naszego projektu oprócz zrealizowanych uprzednio działań w Polsce.
W kolejnych miejscach, w których przewidziana jest wystawa, będzie eksponowana w formie multimedialnej, będąc dokumentacją zarówno naszych dokonań w Polsce, jak też realizacji instalacji na Cyprze oraz działań performance.


NASZ UDZIAŁ


Oprócz wsparcia ze strony osób prywatnych projekt zostanie sfinansowany przez British Council i Instytut Goethego w Nikozji. W październiku wszystkie zainteresowane projektem strony zostaną zaprezentowane partnerom projektu na Cyprze. W styczniu będzie miała miejsce wystawa o Projekcie w Famagusta Gate's Cultural Centre w Nikozji, a w maju 2009 odbędzie się dwudniowy festiwal po dwóch stronach dzielącej Cypr granicy, w którym również nasza grupa bierze udział.


Rose potwierdziła, że jest to miejsce, które nadaje się do naszych działań i oczekuje naszego przyjazdu w drugiej połowie kwietnia. Nasza droga na Cypr już się rozpoczęła. Realizacja naszego projektu oprócz samego aktu tworzenia wymaga od nas jednak wielu innych wysiłków. Uruchamiając stronę internetową naszego projektu, mamy nadzieję zainteresować Was samą akcją GO GANESHA GO - PEACE MADE VISIBLE oraz zapoznać z naszymi dotychczasowymi działaniami, których dokumentacja jest już dostępna na naszej stronie.
Drugim powodem jest chęć rozpropagowania naszej aktywności, co, mamy nadzieję, pozwoli nam zebrać fundusze na realizację ostatniej fazy naszego projektu na Cyprze, a tym samym jest fazą finalną całej akcji GO GANESHA GO- PEACE MADE VISIBLE - tj. wystawą/ manifestacją zbiorowego wysiłku ludzi z różnych szerokości geograficznych na świecie, którzy apelują o pokój.