Akcja

GO GANESHA GO - PEACE MADE VISIBLE

GENEZA AKCJI

Pomysłodawczynią i główną inicjatorką akcji "GO GANESHA GO - PEACE MADE VISIBLE" - jest Rose Marie Gnausch; również założycielka Naturalmente Roma skupiającego artystów wokół ogólnoświatowych akcji i happeningów łączących sztukę z działaniami na rzecz pokoju. W 2003, zaproponowano jej wykładanie historii sztuki na Wschodnim Śródziemnomorskim Uniwersytecie w Famaguście. Przebywała w Berlinie, kiedy złożono jej tę propozycję. Miała wyjechać z kiedyś podzielonego, a dziś silnego, dobrze prosperującego miasta i państwa do kraju, który dalej cierpi z powodu rozbicia. Niepodległa Republika Cypru Południowego, państwo członkowskie Unii Europejskiej od lat jest w stanie militarnego konfliktu z powodu okupacji północnych terytoriów wyspy przez Turcję. Przez środek wyspy ciągnie się granica, która dzieli Cypr na "grecki" i "turecki".

Rose, mając świadomość zmian, jakie zaszły w samym Berlinie, rozumiejąc, jak konieczny i dobry był to proces, chciała w jakiś sposób włączyć się w działanie na rzecz pojednania na Cyprze. Wpadła na pomysł zorganizowania akcji, która z jednej strony wspiera dążenia do pokoju na wyspie i daje niemal każdemu możliwość wzięcia w niej udziału, z drugiej angażuje ludzi z całego świata w działalność, która w gruncie rzeczy ma wyrażać niezbywalne prawo do życia w pokoju wszystkich ludzi.

strona projektu: http://www.go-ganesha-go.com/projectoutline.html


IDEA

Opis projektu artystycznego GO GANESHA GO - PEACE MADE VISIBLE

Idea samej akcji opiera się na wykorzystaniu formy i kształtu słonia jako symbolu pokoju. Nie jest to forma przypadkowa - Rose z namysłem sięgnęła po symbol, a jednocześnie bóstwo z mitologii indyjskiej.

Ganesha w miejscu, skąd pochodzi, jest najczęściej czczonym bóstwem, synem Shivy zwykle przedstawianym jako czteroręki mężczyzna z głową słonia i utożsamianym z dobrobytem, powodzeniem oraz obfitością. Ganesha jest jednak przede wszystkim znany jako Usuwający Przeszkody i jako taki w pierwszej kolejności patronuje akcji.

Ganesha jako bóstwo, a jednocześnie jako słoń, zwierzę symbolizuje mądrość i mimo swej siły pokojowo współżyje z innymi gatunkami na ziemi, będąc też symbolem łagodności. Potężne zwierzę żyjące w pokoju i harmonii z otoczeniem. Jest czczony za swą odwagę i pewność siebie. Miłe jest mu stwarzanie, raczej niż destrukcja. Symbolizuje lojalność i powodzenie.

Jest potężny, ale i łagodny, znany, lecz nieodkryty do końca, widzialny w swej zwierzęcej manifestacji, jednak niedoświadczony jako bóstwo, które go zamieszkuje. Tak samo chcemy, by tym razem forma słonia użyczyła swego wizerunku staraniom o pokój i tym samym uczyniła go widzialnym.

Postać Ganeshy jako Usuwającego Przeszkody dała projektowi nazwę. Jako zjawisko postronne, czyli symbol zaczerpnięty z innego kręgu kulturowego, nie niesie ze sobą żadnych konotacji, które mogłyby kolidować z lokalnymi lub narodowymi interesami na wyspie. Jako symbol pokojowej siły w projekcie artystycznym służy on staraniom w pojednaniu stron. Artyści i kreatywni ludzie w ramach akcji tworzą figurki Ganeshy przeznaczone do zewnętrznej ekspozycji. Stają się widzialnymi, namacalnymi symbolami światowego zainteresowania oraz pragnienia pokojowego i bezpiecznego życia dla wszystkich.

Na Cyprze projekt znajdzie swą realizację w wystawie nadesłanych obiektów w Famagusta Gate w styczniu 2009r. oraz podczas dwudniowego festiwalu, który odbędzie się w maju 2009r. w Nikozji, podzielonej stolicy Cypru. Podczas festiwalu, w którym już potwierdziliśmy udział, po dwóch stronach granicy wzdłuż ulicy Ledra zostaną umieszczone manifestujące postać słonia obiekty. Ten fragment granicy może symbolizować drogę do pokoju, którego pragnie cały Świat. Autorzy wielu narodowości poprzez sztukę pokazują swoje zaangażowanie w te dążenia, a ich wysiłek będzie procentował, gdyż istnieją plany przenoszenia wystawy do kolejnych miejsc konfliktów militarnych.